Проекти Центру

Громадська експертиза діяльності місцевих державних адміністрацій у Львівській області

Сприяння проведенню громадських експертиз діяльності місцевих державних адміністрацій у Львівській області та активізація інститутів громадянського суспільства по здійсненню громадського контролю за діяльністю посадових осіб задля покращення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення, покращення прозорості та відкритості цих органів.

Здійснення громадського контролю за діяльністю місцевої влади як ефективний інструмент забезпечення її підзвітності і відповідальності перед громадою

Активізація та впровадження у місцевих громадах ефективних інструментів здійснення громадського контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування м. Львова у сфері реалізації бюджетної політики, зокрема щодо підвищення прозорості формування і публічного звітування про результати виконання місцевого бюджету, а також забезпечення участі громадськості у бюджетному процесі та моніторинг ефективності використання бюджетних коштів на місцевому рівні.

Проведення аналізу практики діяльності органів публічної адміністрації щодо реалізації права на доступ до публічної інфоромації

Проведення комплексного дослідження реалізації права на інформацію про діяльність органів публічної адміністрації у місті Львові через надсилання інформаційних запитів, оскарження порушень у реалізації даного права в адміністративних судах, узагальнення практики діяльності органів публічної адміністрації у наданні інформації та розгляду публічно-правових спорів адміністративними судами у цій категорії справ. Проведення серії просвітницьких заходів, підготовка рекомендацій для покращення реалізації відповідних прав і свобод людини

Забезпечення права на ознайомлення зі змістом локальних актів.

Забезпечення права на ознайомлення зі змістом локальних актів шляхом створення та введення в дію нормативно-правового акту для визначення порядку оприлюднення правових актів ЛОДА, розміщення правових актів ЛОДА на її офіційному веб-сайті, створення порядку опублікування нормативно-правових актів ЛОДА на паперових носіях та забезпечення ними громадських бібліотек, забезпечення функціонування механізму вільного ознайомлення з індивідуальними актами ЛОДА.

Активізація дієвості механізму реалізації і захисту трудових прав молоді.

Посилення можливостей та активізація ролі молодіжної громадськості у безпосередньому здійсненні громадського контролю за діяльністю органів публічної адміністрації у сфері реалізації трудових прав, а також дослідження дотримання правових норм і сприяння покращенню підходів до проблем працевлаштування, дотримання трудових прав молоді на Львівщині.

Громадське дослідження та оцінка виконання судових рішень щодо реалізації і захисту соціальних прав громадян.

Проведення моніторингу виконання рішень загальних місцевих та адміністративних судів у Львівській області щодо реалізації і захисту соціальних прав громадян, а також розробка пропозицій з удосконалення застосування законодавства щодо механізмів забезпечення прав у соціальній сфері.

Удосконалення локальних нормативних актів у сфері ефективності діяльності ОСББ у м. Львові.

Проведення аналізу локальних нормативних актів, прийнятих Львівською міською радою з питань безпосередньої діяльності ОСББ, на предмет обґрунтованості та ефективності їх виконання і практики застосування, а також розробка і лобіювання за участю представників ОСББ альтернативного варіанту Програми створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові, підготовка пропозицій про спрощення окремих процедур діяльності ОСББ.

Інтернет-проект Центру - Громадський портал Львова www.gromada.lviv.ua